specialvarianter

Self (s-ba, s-cc, s-bl, s-mi, s-li, s-be, s-ch, s-pew, s-bew)

Råttan ska vara enfärgad i black (ba), chocolate (cc), blue (bl), mink (mi), lilac (li), beige (be), champagne (ch), pink eyed white (pew) eller black eyed white (bew). Varje enskilt hårstrå ska vara helt enfärgat, utan tickning

 

 

Silver (s/ba, s/cc, s/mi, s/li, s/bl)

Färgen ska vara black (s/ba), chocolate (s/cc), mink (s/mi), lilac (s/li) eller blue (s/bl) där pälsen innehåller lika antal silver respektive normalt färgade täckhår. Varje silverstrå ska vara vitt till så mycket av sin längd som möjligt, med en färgad spets tillåten. Silvreringen ska ge ett glänsande intryck. Det ska inte gå att förväxla en Silver med en Pearl eller enfärgad. Enfärgade Silver går tillsammans eller uppdelade efter grundfärg - i Silverklass. Tecknade Silver går tillsammans med normalt färgade utan åtskillnad i respektive teckningsklass

 

 

Rex (x)

Pälsen ska vara jämn, tät och inte för sträv, med så få täckhår som möjligt, och jämnt lockig över hela djuret; på magen är dock lockigheten tillåten att vara något mindre utpräglad. Lockiga morrhår. Färg och teckning ska motsvara ovan upptagna varianters. För Silver eller tickade råttor som är rexade ska hänsyn tas till det mindre antalet täckhår i pälsen än normalt vid färgbedömning.

 

 

Dumbo (du) / Dumbobärare (db)