Färger

SRS UTSTÄLLNINGSSTANDARD - Färger

Nedan finner du beskrivningar av de standardiserade färger som finns registrerade. Till en del finns även exempelbilder. Vi reserverar oss för att färgerna kan variera på olika skärmar, detta pga olika skärminställningar.

Du kan klicka på bilderna för att komma till respektiva kategori.