Standard

Råttan ska vara stor och välväxt men ej fet, välvd över skuldrorna och fast i hullet med ett långt

huvud, som dock ej får vara för spetsigt vid nosen eller annars snipigt. Honan är längre och smäckrare

i typen än hanen, som ska vara större och kraftigare.

Ögonen ska vara stora, runda och något utstående samt sitta brett isär. OBS! En särskild beskrivning

gäller för Dumbo. Öronen ska vara stora, välformade och sitta symmetrisk placerade på huvud brett

ifrån varandra. Svansen ska vara cylindrisk och lika lång som kroppen, väl ansatt, tjock vid roten och

avsmalnande till en fin spets. Öron, tassar och svans ska vara täckta med fina hårstrån. Pälsen ska

vara mjuk och glänsande (beträffande rex, se speciell standard). Hanarna har dock vanligen strävare

päls än honorna. Råttan ska vara i god kondition, ren och utan kala fläckar i pälsen, sår eller ohyra.

Den ska dessutom vara tam och lätt att handskas med.

Allvarliga fel: Dålig kondition (fysisk som psykisk), kala fläckar, skadade kroppsdelar, krokig eller för

kort svans.

 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av morrhår eller kroppsdelar (helt eller delvis) samt missbildningar,

knöl, större sår, ohyra, uppenbar ohälsa och aggressivitet.

 

REX

Samtliga varianter indelas i släthårigklasser och rexklasser. Vad gäller rex skulle pälsen ska vara jämn,

tät och inte för sträv, med så få täckhår som möjligt, och jämnt lockig över hela djuret; på magen är

dock lockigheten tillåten att vara något mindre utpräglad. Lockiga morrhår. Färg och teckning ska

motsvara ovan upptagna varianters. För Silver eller tickade råttor som är rexade ska hänsyn tas till

det mindre antalet täckhår i pälsen än normalt vid färgbedömning.