srs stambok sedan 1983

registrera råttor

registrerade råttor sedan 1983

När man får hem råttor av en SRS-registrerad uppfödare ska de vara registrerade; registreringsbeviset (=råttans ”id-kort”) får du av uppfödaren. Alla SRS-registrerade råttor kommer in i vår stambok, som går så långt tillbaka som 1983.

Endast medlemmar i SRS kan registrera sina råttor. Det går inte att registrera djur åt någon som inte är medlem.

Endast medlemmar i SRS kan registrera sina råttor. Det går inte att registrera djur åt någon som inte är medlem.

att tänka på när du själv registrerar

Du behöver ett tomt registreringsbevis per råtta, och om det gäller kullsyskon, ett kullregistreringsbevis per kull. Registreringsbevis och kullregistreringsbevis laddas ner här.

registreringsbevis framsida

Fyll i alla uppgifter du vet om råttan du ska registrera med kulspettspenna eller liknande. De enda som registratorn fyller i är på platsen för registreringsnummer, som du hittar i den röda rutan. Om råttan är rex, markera detta med ett kryss i rutan och glöm inte kön på råttan.

registreringsbevis baksida

Om råttan är tecknad, rita teckningen på mallarna. Fyll i namnen på kullsyskonen, använd förkortningar på färg och teckning. Till slut skriver du under med ort, datum och namnteckning. 
Tomma registreringsbevis samt kullregistreringsblanketter laddas ner här. 

1.

Du behöver ett tomt registreringsbevis per råtta, och om det gäller kullsyskon, ett kullregistreringsbevis per kull.

2.

Ska bara en råtta registreras, eller flera som inte är kullsyskon ska du inte använda dig av något kullregistreringsbevis. Istället ska du göra en fotostatkopia på det ifyllda registreringsbevisen och skicka med. Om du inte har möjlighet att göra fotostatkopior kan du som alternativ till detta fylla i två registreringsbevis exakt likadant.

3.

Skicka registreringsbevis, kullregistreringsbevis, kopior och ett frankerat svarskuvert till registratorn. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda registreringsbevis eller kullregistreringsbevis returneras – om frankerat svarskuvert är medskickat – i annat fall blir ärendet lagt åt sidan. Om du inte fått dina registreringsbevis inom två veckor ska du ta kontakt med registratorn för att ta reda på vad som har hänt.

Registrator
Johanna Ivarsson
Banvägen 8
763 43 Hallstavik

avlidna råttor ska också registreras

avregistrering

Varför

Både medlemmar och icke-medlemmar, oavsett ägare, kan och bör avregistrera sina råttor så fort som möjligt när de inte längre finns i livet. Detta är mycket viktigt så Stamboken kan hållas uppdaterad och rättvisande statistik lättare kan plockas fram.

Du kan välja mellan att skicka ett mail eller posta ett brev till registratorn.

Obligatoriska uppgifter till avregistrering:

Registreringsnummer:
Råttans namn:
Titel:
Färg/teckning/hårlag:
Kön:
Födelsedatum och dödsdatum:
Dödsorsak (samt utlåtande av veterinär/självutlåtande eller obduktionsrapport):
Ägare:
Adress:

Obligatoriska uppgifter till avregistrering:

Skickas till registrator via vanlig snigelpost eller mail:

Johanna Ivarsson
Banvägen 8
763 43 Hallstavik

 E-post: kulla_gulla@yahoo.com

Observera att anonyma mail ej besvaras.