TITLAR OCH KLASSER

Föreningen för alla råttintresserade

PET KLASS

Bedömning endast av kondition, renhet, temperament och tamhet, alltså fundamentala egenskaper för råttan som sällskapsdjur. Råttorna tilldelas ett A-, AB- eller B-pris beroende på hur väl råttan överensstämmer med de bestämda kriterierna för råttan som sällskapsdjur. För att gå vidare till final krävs ett A-pris. Högsta utmärkelse är Bästa Pet.

I Pet Class får du tillbaka råttan med en kopia av bedömningssedeln, där står det vilken kvalitetsklass din råtta har fått (A, AB, B), samt kommentarer. För att ha en chans att gå till final krävs minst ett A-pris, men detta betyder inte att alla A-pris råttor går vidare. Vilka som går vidare läses upp efter att alla råttor i den klassen har bedömts. Högsta utmärkelse i Pet Class är Bästa Pet och om detta pris tävlar de råttor som vunnit sina respektive finaler; Bästa Juniorhona, Bästa Juniorhane, Bästa Seniorhona samt Bästa Seniorhane.

STANDARDKLASS

Bedömning av råttor som finns med i av standarden upptagna färger och teckningar. Dessutom finns i allmänhet en klass för ostandardiserade färger och teckningar (OBS! endast öppen för registrerade uppfödare av varianten).​

I kvalitetsklassen jämförs råttan med standarden och tilldelas en 1:a, 2:a eller 3:a beroende på hur väl råttans kvalitet överensstämmer med standarden för sin variant. I konkurrensklassen bedöms de råttor som fått med sig en 1:a från kvalitetsklassen med varandra och placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a tom 5:a, dvs så långt som underlag finns från kvalitetsklassen. Certifikat utdelas till de råttor som mycket väl överensstämmer med standarden för varianten, oavsett placering i konkurrensklassen. För att gå vidare till BIS-final krävs en 1:a i konkurrensklassen.

I standard fungerar det på ungefär samma sätt. Men här får du inte tillbaka bedömningssedeln med en gång om du får kvalitetsklass 1 (bara om du får en 2:a eller 3:a). Kvalitetsklass 1 betyder nämligen att du ska tävla vidare i en konkurrensklass med de andra råttorna som eventuellt kan finnas i klassen, och som också har fått första pris i kvalitetsklass. Den råtta som vinner klassen, dvs blir etta i konkurrensen, går vidare till tävlan om Bästa Junior respektive Best in Show.

Om du får ett andra pris i kvalitetsklassen så innebär det att domaren av någon anledning inte ansåg att din råtta var typisk för sin variant, eller hade något annat fel enligt standarden. Det innebär dock inte att du behöver bli utan pris denna dag – det finns även priser som domarens favorit och andra hederspriser, som inte delas ut förrän vid prisutdelningen på slutet av utställningsdagen. Dessa pris delas även ut till PetClass råttorna som kanske inte nådde hela vägen fram. Ofta finns det många fina råttor vilket brukar resultera i många hederspriser. Om man vill kan man i förväg gå och sukta lite på de fina prisrosetterna som brukar ligga framme för beskådan på ett prisbord bredvid domarbordet.

UPPFÖDARGRUPP I STANDARD OCH PET

I denna klass bedöms uppfödarens avelsresultat i enlighet med standard- respektive pet classens bedömningsprinciper. I uppfödargruppen ska fyra, på utställningen namngivna, råttor ingå från samma SRS-registrerade uppfödare. Råttorna behöver inte vara delaktiga på utställningen, ej heller vara släkt och uppfödaren behöver inte äga dem. I standard kan uppfödaren delta med flera grupper per utställning; en grupp för varje variant. Högsta utmärkelsen “Bästa uppfödargrupp” går till den uppfödare som har den bästa gruppen.

AVELSGRUPP I STANDARD OCH PET

I denna grupp bedöms avelsdjuret och dess nedärvningsförmåga i enlighet med standard- respektive pet classens bedömningsprinciper. I avelsgruppen kan en råttägare ställa ut sin råtta tillsammans med tre av råttans avkommor. Man måste anmäla till utställningsansvarige på utställningen namnet på de råttor som ska ingå i avelsgruppen. Dessa måste inte ha deltagit på utställningen. Ägaren till föräldern behöver inte äga avkommorna. Högsta utmärkelsen “Bästa Avelsgrupp” går till ägaren till den råttförälder som har den bästa gruppen.

TITLAR

Champion (Ch)

Två A-pris i Pet Class och två certifikat i Standardklass utdelade av två domare. Minst ett certifikat samt ett A-pris ska vara taget som senior.

Grand Champion (GrCh)

Tre A-pris och tre certifikat utdelade av två olika domare. Minst två certifikat och två A-pris ska vara tagna som senior.​

Silver Pet (SP)

Fyra A-pris utdelat av två olika domare. Minst två A-pris ska vara tagna som senior.​

Guld Pet (GP)

Sex A-pris utdelat av två olika domare. Minst fyra A-pris ska vara tagna som senior.

Grand Pet (GrP)

Tio A-pris varav minst åtta tagna som senior.

Endast placeringar i officiella SRS-arrangerade utställningar räknas.