SÅ HÄR FUNKAR DET

Föreningen för alla råttintresserade

FRISKKONTROLL

Det första som kan vara bra att tänka på är att kolla upp vilken tid friskkontrollen är, detta står i utställningsannonsen. Oftast pågår friskkontrollen under en timmas tid. Men se till att vara där i tid! Om alla utställare kommer i slutet bildas en lång kö vilket innebär att utställningsstarten måste skjutas upp.

I friskkontrollen kontrollerar man att din råtta inte har några biljud från lungorna, att inga knölar kan kännas i kroppen, att den inte har ohyra eller är aggressiv. Om allt är som det ska prickas du av i programmet och du kan ta med din råtta in i utställningslokalen. OBS. Om en av dina råttor har ohyra får inga råttor som sitter i samma bur som den råttan följa med in i lokalen, även om de andra inte har synlig ohyra. Allt för att minska risken för spridning.

BEDÖMNING

Väl inne i lokalen letar du upp en ledig stol vid något av de framställda borden, det finns alltid plats för alla. I programmet, som är bra att köpa, står det i vilken turordning råttorna ska tas fram till domarna. Framme på domarbordet finns det synliga blädderblock som visar för utställarna vilken råtta som bedöms för stunden. Eftersom flera klasser bedöms samtidigt finns sådeles flera blädderblock. På de block där det står PC+siffror bedöms PetClass, och där det står endast siffror bedöms standard. Håll koll när din tur börjar närma sig så du kan göra dig och råttan redo. Agilityn brukar oftast köras på ett bord en bit ifrån så att du och råttan kan koncentrera er och få bättre kontakt med varandra.

När det är dags för din råttas tur går du själv upp med råttan och överlämnar den till domaren. Sen står du (tyst om inte domaren frågar dig något) kvar tills domaren är klar med sin bedömning.

ÅLDERSGRÄNSER

​Juniorer:

Fyllda 2 månader upp till 5 månader. Råttor som ej fyllt 2 månader på utställningsdagen får ej deltaga.

​Seniorer:

Från fyllda 5 månader upp till 1 år och 10 månader.

​Veteraner:

Från fyllda 1 år och 8 månader, tävlar i seniorklassen och anmälan av veteraner sker på vanligt vis med enda skillnaden att betalningen kan göras på utställningen.

​Högsta utställningsålder är 2 år och 2 månader.