AGILITY

Föreningen för alla råttintresserade

Allmän information

 • Råttan ska vara frisk och fyllda 2 månader.
 • Anmälan sker med råttans namn, kön, ålder och förarens namn.
 • Föraren behöver inte äga råttan.
 • Alla former av våld eller omild behandling är diskvalificerande.
 • Banan rengöres och desinficeras efter varje ekipage.

Klass A

Klass A – nybörjare
Moment 1: (maxtid 5 minuter) Hinderhoppning
Moment 2: (maxtid 2 minuter) Inkallninf

För att få tävla i klass A måste ekipaget vara nybörjare. Van förare med “ny” råtta, eller van råtta med “ny” förare kan få deltaga i klass A efter provomgång; vid anmälan får ekipaget testa ett par hinder för att domaren ska kunna avgöra om ekipaget platsar i klassen.

Klass B

Klass B – vana ekipage
Moment 1: (maxtid 3 minuter) Hinderhoppning
Moment 2: (maxtid 4 minuter) Trick

För att få tävla i klass B måste ekipaget vara uppflyttade från klass A, eller tidigare ha tävlat och placerat sig. Ekipage där ena parten är erfaren får välja om de vill tävla i klass B (däremot får de inte välja att tävla i klass A) annars väljer domaren genom provomgång.

Ett undantag finns: om det skulle visa sig att ekipaget inte klarar klass B får de tävla i klass A.

Regler och …

 • Bedömning sker med hänsyn till ålder på råtta och förare, kontakten dem emellan, råttans kön, tid, finess och på vilket sätt momenten utförs.
 • Tävling sker på okänd bana, dvs råttan får inte prova banan innan tävlingen.
 • Ekipaget tävlar en gång (omanmälan tas ej emot), och endast i en klass.
 • Föraren får ta i råttan, putta på den, klappa den, prata med den osv, men ej lyfta upp den och ej ta hjälp av annan förare eller råtta.
 • Tävlingen delas upp i två moment som bedöms var för sig. Vid behov får ett tredje moment tas in.
 • Ekipage som går runt hinderbanan, moment 1, felfritt ges Clearroundkort.
 • För att gå vidare till moment 2 krävs Clearroundkort och stilpoäng.

Clearround innebär …

Moment 1

Hinderhoppning: I rätt ordning, på rätt sätt och åt rätt håll.

Trappa och stege: Råttan ska sätta minst en tass på varje steg.​

Rör: Råttan ska gå igenom, in från ena hållet och ut genom det andra, i tävlingsriktningen.

Vid markeringar på hinderbanan ska råttan gå inom det markerade, på markeringen eller sätta minst en tass under markeringen. Mer utförlig instruktion på plats.

Banan varierar från gång till gång. Hindren används med tanke på svårighetsgrad i de olika klasserna. Ett klass A hinder används aldrig i klass B och vice versa.

I klass A, maxtid 5 minuter och hinderbana med minst 5 hinder. (dock max 8)

I klass B, maxtid 3 minuter och hinderbana med minst 6 hinder. (dock max 9)

Handikapp ges för hanar.

Moment 2

Inkallning, klass A:
Råttan ska placeras på ena kortsidan av bordet, föraren placerar sig på andra kortsidan och ska därifrån kalla in/ ropa på råttan.

Tillåtna hjälpmedel: är ljud som att knacka i bordet, klappa med händer, pipleksak, skramla med matburken mm (maxtid 2 minuter).

Trick, klass B:

Råttan ska med hjälp av sin förare utföra ett trick. Föraren ska beskriva tricket innan det utförs. Rekvisita får användas (maxtid 4 minuter).

Moment 2 bedöms i system A, AB och B med kritik, plus(+) och minus(-)

A = utmärkt (kontakt)
AB = ganska bra (kontakt)
B = mindre bra (kontakt)