REGISTRERA RÅTTOR

Föreningen för alla råttintresserade

När man får hem råttor av en SRS-registrerad uppfödare ska de vara registrerade; registreringsbeviset (=råttans ”id-kort”) får du av uppfödaren. Alla SRS-registrerade råttor kommer in i vår stambok, som går så långt tillbaka som 1983.

OBS! Endast medlemmar i SRS kan registrera sina råttor. Det går inte att registrera djur åt någon som inte är medlem.

REGISTRERINGSBEVIS FRAMSIDA

Fyll i alla uppgifter du vet om råttan du ska registrera med kulspettspenna eller liknande. De enda som registratorn fyller i är på platsen för registreringsnummer, som du hittar i den röda rutan. Om råttan är rex, markera detta med ett kryss i rutan och glöm inte kön på råttan.

REGISTRERINGSBEVIS BAKSIDA

Om råttan är tecknad, rita teckningen på mallarna. Fyll i namnen på kullsyskonen, använd förkortningar på färg och teckning. Till slut skriver du under med ort, datum och namnteckning. 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SJÄLV REGISTRERAR

Du behöver ett tomt registreringsbevis per råtta, och om det gäller kullsyskon, ett kull registreringsbevis per kull.

  1. Du behöver ett tomt registreringsbevis per råtta, och om det gäller kullsyskon, ett kullregistreringsbevis per kull.
  2. Ska bara en råtta registreras, eller flera som inte är kullsyskon ska du inte använda dig av något kullregistreringsbevis. Istället ska du göra en fotostatkopia på det ifyllda registreringsbevisen och skicka med. Om du inte har möjlighet att göra fotostatkopior kan du som alternativ till detta fylla i två registreringsbevis exakt likadant.
  3. Skicka registreringsbevis, kullregistreringsbevis, kopior och ett frankerat svarskuvert till registratorn. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda registreringsbevis eller kullregistreringsbevis returneras – om frankerat svarskuvert är medskickat – i annat fall blir ärendet lagt åt sidan. Om du inte fått dina registreringsbevis inom två veckor ska du ta kontakt med registratorn för att ta reda på vad som har hänt.
Registrator är Johanna Scott Ivarsson, Banvägen 8, 763 43 Hallstavik. Epost: kulla_gulla@yahoo.com. Tel: 070-131 74 24.

[pdf-embedder url=”https://usercontent.one/wp/svenskarattsallskapet.se/wp-content/uploads/2019/12/SRS_Registreringsbevis.pdf”] [pdf-embedder url=”https://usercontent.one/wp/svenskarattsallskapet.se/wp-content/uploads/2019/12/SRS_Kullregistrering.pdf”] Ladda ned filen här! Ladda ned filen här!