INTEGRITETSPOLICY

Föreningen för alla råttintresserade

1. Personuppgiftsansvarig

SRS styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss via mejl på styrelse@svenskarattsallskapet.se

 

2. När samlar vi in dina personuppgifter och Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

  • När du blir medlem i vår förening samlar vi information om namn och kontaktuppgifter.
  • Om du engagerar dig ideellt hos vår förening eller kontaktar oss via e-post samlar vi information om namn och kontaktuppgifter.
  • När du använder webbplatsen lagrar vi cookies på din dator enligt vad som närmare anges i vår cookiespolicy.

Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem hos oss. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 12 månader efter att du avslutat ditt medlemskap.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att bjuda in till aktiviteter samt skicka ut medlemstidning och nyhetsbrev.

4. Vem tar del av dina personuppgifter?

Uppgifterna används enbart av föreningen själv. I samband med att ni anmäler er till föreningsaktiviteter kan era personuppgifter bli synliga för andra medlemmar på tex deltagarlistor/Facebook-event, och hanteras av den person eller aktör som arrangerar aktiviteten. Dina personuppgifter delas ej med tredje part.

5. Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig.

6.3 Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Svenska råttsällskapet behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8. Förändringar av integritetspolicyn

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas i menyvalet integritetspolicy

9. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss via mejl eller på menyvalet kontakt.

Integritetspolicy uppdaterad 2019-12-18 klockan 18:49.