STYRELSEN

Föreningen för alla råttintresserade

Ordförande

Ron Karlsson
E-post: ordforande@svenskarattsallskapet.se

Sekreterare

Beatrice Joneken
E-post: sekreterare@svenskarattsallskapet.se

Kassör

Daniel Thufvesson
E-post: kassor@svenskarattsallskapet.se

Vice Ordförande

——
E-post: ——

Vice Sekreterare

——
E-post: ——

Revisor

Peter Nermander

Ledamöter

Sassa Holmberg
Jessie Davidsson

Suppleanter

Johanna Ivarsson
Mathilda Holmström

Valberedning

Désirée Lennklo
Gail Adams
Kari Andersson

Husråttan

——
E-post: husrattan@svenskarattsallskapet.se

Webmaster

Mathilda Holmström
E-post: webmaster@svenskarattsallskapet.se