STYRELSEN

Föreningen för alla råttintresserade

Ordförande

Beatrice Joneken
E-post: ordforande@svenskarattsallskapet.se

Sekreterare

Maria Florentin
E-post: sekreterare@svenskarattsallskapet.se

Kassör

Anna-Maria Gunnerhell
E-post: kassor@svenskarattsallskapet.se

Vice Ordförande

Johanna Scott Ivarsson

Vice Sekreterare

Astrid Hathorn-Buhre

Revisor

Peter Nermander

Ledamöter (5 st)

Beatrice Joneken
Maria Florentin
Anna-Maria Gunnerhell
Johanna Scott Ivarsson
Karin Vrba

Suppleanter (2 st)

Désirée Lennklo
Astrid Hathorn-Buhre

Valberedning

Sammankallande: Gail Adams

Husråttan

Redaktör: 
E-post: husrattan@svenskarattsallskapet.se

Webmaster

Beatrice Joneken
E-post: webmaster@svenskarattsallskapet.se