STYRELSEN

Föreningen för alla råttintresserade

Ordförande

Ron Karlsson
E-post: ordforande@svenskarattsallskapet.se

Sekreterare

Beatrice Joneken
E-post: sekreterare@svenskarattsallskapet.se

Kassör

Anna-Maria Gunnerhell
E-post: kassor@svenskarattsallskapet.se

Vice Ordförande

Johanna Scott Ivarsson
E-post: ——

Vice Sekreterare

Maria Florentin
E-post: ——

Revisor

Peter Nermander

Ledamöter

Tomas Halld’n
Johanna Scott Ivarsson
Karin Vrba
Maria Florentin

Suppleanter

Désirée Lennklo
Daniel Thufvesson

Valberedning

Gail Adams
Claudia Wottler
Emma Söderlund
Kristina Egumenovska

Husråttan

Vakant
E-post: husrattan@svenskarattsallskapet.se

Webmaster

Beatrice Joneken
E-post: webmaster@svenskarattsallskapet.se