bli en av oss

Medlemsskap
  • 250 kr per år för huvudmedlem, plus 50 kr per familjemedlem skriven på samma adress.
    Övriga Norden 250 kr per år
    Utanför Norden 300 kr per år
    Medlemskapet gäller ett kalenderår (1 januari till 31 december). Om du betalar in medlemsavgiften efter den 1 oktober, gäller medlemskapet till sista december nästkommande år.
    Hjärtligt välkomna till SRS!

Du kan betala in för flera medlemmar samtidigt men meddela detta i formuläret nedan (familjemedlem gäller enbart de som bor på samma adress).

Att fylla i formuläret förbinder dig inte till att betala något, men du blir inte medlem innan medlemsavgiften är erlagd.

Medlemsavgiften betalas in till:

Plusgiro, 490 34 84-6 eller:
Swish, 123 580 70 37

I kommentarsfältet på din bank eller Swish skriver du ditt för- och efternamn. Sedan mailar du till kassor@svenskarattsallskapet.se och lägger till din adress och ditt konto/swish nummer så vi lättare kan hitta vem som skickat pengarna. Du kan betala in för flera medlemmar samtidigt men meddela detta till oss i samma meddelande så vi vet vilka personer som aktiverar sitt medlemsskap.
Vet vi inte vem pengarna kommer ifrån så blir man inte medlem.

Medlemsanmälan

1 + 7 =

OBS! Om e-postformuläret inte fungerar, skicka ett mail med För-och efternamn,
adress och om du önskar bli Huvudmedlem/familjemedlem direkt till
medlemskap@svenskarattsallskapet.se

Till våra medlemmar

uppdateringar

SRS har de senaste åren fört en tynande tillvaro vilket är väldigt synd. Vi i nuvarande styrelse har målsättningen att åter göra föreningen levande och aktiv för våra medlemmar. Vi vill gärna att du hjälper till! SRS är Sveriges rikstäckande råttförening. Vi registrerar råttor i vår stambok och registrerar även uppfödare enligt noggranna krav och kontroller. Detta innebär att du kan få information och stamtavla på din registrerade råtta, och att det finns en bra kvalitet på registrerade uppfödare.

Vårt syfte är att sprida information om tamråttan som världens bästa husdjur, hjälpa råttägare med råd om skötsel, vård, avel och utställningar och arbeta för en god råttavel. Vi arrangerar minst tre årliga riksutställningar och gärna även andra, lokala utställningar.

Lokalt ska vi jobba med information och aktiviteter som träffar, föreläsningar och annat som medlemmarna är intresserade av. Vi ska vara en öppen, välkomnande och aktiv förening!

vill du vara mer aktiv?

Bli volontär

Du är välkommen att hjälpa till med aktiviteter och annat föreningsarbete! Ta kontakt med aktivitetskommittén om det finns en sådan där du bor, eller med styrelsen.

Om du som medlem vill hjälpa till med arbetet i föreningen kan du ta kontakt med riksstyrelsen, din aktivitetskommitté eller kontaktpersonen på din ort, så får du information angående hur planering av aktiviteter och deras genomförande går till – och vad du kan hjälpa till med.

I stort kan man säga att där det finns aktivitetskommittéer sköter dessa om de lokala aktiviteterna i föreningen och det behövs alltid fler aktiva medlemmar så du är mycket välkommen!

Om du bor på en plats som ännu inte har vare sig aktivitetskommitté eller kontaktperson och du känner att det är något för dig – tag kontakt med oss.

FAcebook

svenska råttsällskapet på facebook

Vi finns på facebook också, du är välkommen dit för att delta i gemenskapen.

bli medlem

Som medlem får du

Registrera

– Registrera tamråttor och när du varit medlem i minst 12 sammanhängande månader även registrera din uppfödning.

ställa ut

– Ställa ut registrerade råttor på utställningar.

– Medlemstidningen Husråttan.

råttförmedlingen

– Anmäla råttor till råttförmedlingen.

aktiviteter

– Delta i officiella aktiviteter. Inget medlemskap krävs vid inofficiella aktiviteter.

– Rösträtt och tillgång till föreningens årsmöten.