OM OSS

Svenska Råttsällskapet nya stadgar 2018
Sedan 1985

OM SVENSKA RÅTTSÄLLSKAPET

Syfte och historia
Svenska Råttsällskapet, föreningen för alla råttintresserade, bildades ursprungligen 1983 som en underavdelning till Svenska Hamsterföreningen (SHF), och blev självständig i början av 1985. Aktivitetskommittéer och kontaktpersoner finns i nästan hela landet.

Svenska Råttsällskapets syfte är att sprida information till allmänheten om tamråttan som sällskapsdjur, ge råd om skötsel, och verka som ett forum för samarbete mellan råttuppfödare.

adoptera en råtta

registrera råttor

 Styrelse

personer inom srs

Ron karlsson

Ordförande

Daniel thufvesson

Vice ordförande

linnea johansson

Kassör
ledamöter

DANIEL THUFVESSON

JESSIE DAVIDSSON

suppleanter

KARI ANDERSSON

SASSA HOLMBERG

LINDA NILSSON

 

 valberedning
DÉSIRÉE LENNKLO

GAIL ADAM

 revisor
PETER NERMANDER