SRS Shop

SHOPANSVARIG

 

Gail Adam, Högåsvägen 101, 741 41 Knivsta

tel: 018-34 12 94 alt. 070-820-37 64

e-post: gail.adam@aralifescience.se

Observera att anonyma mail ej besvaras.

 

 

Beställ via SRS Pg 490 34 84-6 eller Swish 123 580 70 37

Skicka inga pengar i brev!

 

 

Skriv direkt på inbetalningen vad du vill köpa. Om du inte får plats kan du skriva din beställning per brev eller e-post till shopansvarig samtidigt som du betalar in pengarna.. Glöm inte att skriva ditt namn och din adress på inbetalningen (adressen i mail om det inte får plats) och räkna med fyra veckors leveranstid.

 

På utställningar kan du ibland hitta andra råttsaker att handla. Det är föremål som inköps i små mängder och säljs bara på vissa evenemang.

 

OBS!

Copyright © Svenska Råttsällskapet innehar upphovsrätten till samtliga artiklar ur SRS-shopen, utom där annat är specificerat.

SRS INFORMATIONSFOLDER

 

 

Pris : Gratis (Endast porto tillkommer)

 

Ansvarig för utskick av info-foldrar:

 

Potku Holmstedt

Kullstigen 10 2tr

142 30 Skogås

 

Beställ per brev, Ange önskat antal och skicka med frankerat svarskuvert. (För 15 foldrar, skick ett C5 svarskuvert med 21 kr i brevporto.) Du kan även ladda ner informationsfoldern i PDF-format här.

SRS KULLREGISTRERINGSBLANKETT

 

 

Pris : 2st 15kr

 

Säljes endast till medlemmar i SRS - Endast medlemmar får registrera råttor i SRS.

 

Denna blankett får kopieras för enskilt bruk.

 

Läs mer under REGISTRERING - Reg. tamråtta

SRS ANMÄLNINGSBLANKETT TILL UTSTÄLLNING

 

 

Pris : 4st 15kr

 

Säljes endast till medlemmar i SRS - Endast medlemmar får deltaga i utställningar i SRS regi.

 

Denna blankett får kopieras för enskilt bruk.

 

Du kan även ladda ner denna blankett, läs mer under HEM - Blanketter

SRS REGISTRERINGSBEVIS

 

 

Pris inkl porto: 5st 35kr, 10 st 65kr

 

Säljes endast till medlemmar i SRS - Endast medlemmar får registrera råttor i SRS.

 

Observera att registreringsbevisen inte får kopieras!

Det innebär att du inte får kopiera upp egna och använda för registrering.

 

Läs mer under REGISTRERING - Reg. tamråtta

SRS TITELBLANKETT TILL UTSTÄLLNING

 

 

Pris : 2st 15kr

 

Säljes endast till medlemmar i SRS - Endast medlemmar får deltaga i utställningar i SRS regi.

 

Om din råtta håller på att få en titel ska du anmäla den till utställning på denna blankett.

 

Denna blankett får kopieras för enskilt bruk.

 

Du kan även ladda ner denna blankett, läs mer under HEM - Blanketter

Om du inte fått svar inom en vecka, maila webmaster webmaster@svenskarattsallskapet.se