Reg. Tamråtta

Om du inte fått svar inom en vecka, maila webmaster webmaster@svenskarattsallskapet.se

När man köper en råtta av en SRS-registrerad uppfödare ska den vara registrerad; registreringsbeviset (=råttans "id-kort") får du av uppfödaren. Alla SRS-registrerade råttor kommer in i vår stambok, som går så långt tillbaka som 1983. Endast medlemmar i SRS kan registrera sina råttor. Det går inte att registrera djur åt någon som inte är medlem.

När råttan avlider ska den avregistreras. Läs mer här!

Registrator: Johanna Ivarsson, Banvägen 8, 763 43 Hallstavik

tel: 0175-150 12, e-post: kulla_gulla@yahoo.com

 

Observera att anonyma mail ej besvaras.

Att tänka på när du själv registerar, oavsett var råttan kommer från:

 

1) Du behöver ett tomt registreringsbevis per råtta, och om det gäller kullsyskon, ett kullregistreringsbevis per kull. Önskat antal registreringsbevis och kullregistreringsbevis beställes via SRS-SHOPEN. Skriv direkt på inbetalningskortet vad du vill ha!

 

2) Ska bara en råtta registreras, eller flera som inte är kullsyskon ska du inte använda dig av något kullregistreringsbevis. Istället ska du göra en fotostatkopia på det/de ifyllda registreringsbevisen/na och skicka med. Om du inte har möjlighet att göra fotostatkopior kan du som alternativ till detta fylla i två registreringsbevis exakt likadant.

 

3) Skicka registreringsbevis, kullregistreringsbevis eller kopior och ett frankerat svarskuvert till registratorn. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda registreringsbevis eller kullregistreringsbevis returneras - om frankerat svarskuvert är medskickat - i annat fall blir ärendet lagt åt sidan. Om du inte fått dina registreringsbevis inom två veckor ska du ta kontakt med registratorn för att ta reda på vad som har hänt.

Registreringsbevis framsida: Fyll i alla uppgifter du vet om råttan du ska registrera med kulspettspenna eller liknande. De enda som registratorn fyller i är på platsen för registreringsnummer, som du hittar i den röda rutan. Om råttan är rex, markera detta med ett kryss i rutan och glöm inte kön på råttan.

Registreringsbevis baksida: Om råttan är tecknad, rita teckningen på mallarna. Fyll i namnen på kullsyskonen, använd förkortningar på färg och teckning. Till slut skriver du under med ort, datum och namnteckning. Utställningsrutan är till för ägaren och totalt ointressant för registratorn.

Tomma registreringsbevis samt kullregistreringsblanketter köper du från SRS shop.

 

OBS! SRS har copyright på registreringsbevisen. Det innebär att det inte går att kopiera egna och använda till registrering. Däremot kan kullregistreringsbevis kopieras till husbehov. Vid frågor, kontakta registratorn eller styrelsen.