Att bli medlem

Medlemsavgifter - 2015:

 

250 kr per år för huvudmedlem, plus 50 kr per familjemedlem.

Övriga Norden 250 kr per år, övriga länder 300 kr per år.

 

Medlemsavgiften betalas in till plusgiro 490 34 84-6 (SRS) eller swishas till 123 580 70 37 .

 

Ange på inbetalningen: Namn, adress, födelseår, mailadress och telefonnummer. Ange även om du vill ha medlemstidningen Husråttan som pdf eller papperstidning. (Har du ej varit medlem innan skriv: NY)

 

Eftersom en del internetbanker inte skickar all text så ber vi dig att skicka samma uppgifter i ett mail till kassören: kassor@svenskarattsallskapet.se.

 

Medlemskapet gäller ett kalenderår (1 januari till 31 december). Om du betalar in medlemsavgiften efter 1 oktober, gäller medlemskapet till sista december nästkommande år.

 

Medlemskap

 

Som medlem får du:

- Delta i SRS officiella aktiviteter. Inget medlemskap krävs vid inofficiella aktiviteter.

- Registrera tamråttor och, när du varit medlem minst 12 månader sammanhängande, även registrera uppfödning.

- Anmäla råttor till råttförmedlingen

- Ställa ut registrerade råttor på SRS utställningar

- Medlemstidningen Husråttan sex gånger per år

 

Du är välkommen att hjälpa till med aktiviteter och annat föreningsarbete! Ta kontakt med aktivitetskommittén om det finns en sådan där du bor, eller med styrelsen.

 

Volontär

 

Om du som medlem vill hjälpa till med arbetet i föreningen kan du ta kontakt med riksstyrelsen, din aktivitetskommitté eller kontaktpersonen på din ort, så får du information angående hur planering av aktiviteter och deras genomförande går till - och vad du kan hjälpa till med. I stort kan man säga att där det finns aktivitetskommittéer sköter dessa om de lokala aktiviteterna i föreningen och det behövs alltid fler aktiva medlemmar så du är mycket välkommen!

 

Om du bor på en plats som ännu inte har vare sig aktivitetskommitté eller kontaktperson och du känner att det är något för dig - tag kontakt med oss.

 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudmedlem
Familjemedlem
 
Ny medlem
 
Pdf till mail
Papperstidning
 
 

Du kan betala in för flera medlemmar samtidigt men meddela detta i formuläret.

Familjemedlem gäller enart de som bor på samma adress.

Kontaktformulär för att bli medlem

Nedanstående medlemsanmälan gäller enbart för NYA medlemmar.

Att fylla i formuläret förbinder dig inte till att betala något, men du blir inte medlem innan medlemsavgiften är erlagd