Extra Årsmöte 2015

Kallelese till extra Årsmöte 2015

 

Tid: den 3 oktober 2015 kl 13.30

Plats: Brukshundsklubbens lokaler, Hässleholmi samband med utställningen, se separat inbjudan.

 

Kallelsen är skickad till samtliga medlemmar med Husråttan 150904-07.

Nomineringar till ny styrelse lämnas per mail till valberedningen, Theres Granath ( granathens@hotmail.com ) eller Theres Linde (theres.linde@hotmail.com ) senast 150916. Den som saknar e-mail kan skicka nomineringar per post till Theres Granath, Björkvägen 3, 542 43 Mariestad.

Poströstsedel kommer att finnas för utskrift på hemsidan senast 150923 då valberedningen behöver tid att sammanställa alla nomineringar.

Den som önskar få poströstsedeln skickad i pappersformat kan kontakta ordförande, ordforande@svenskarattsallskapet.se , telefon 0705 951016 eller per snigelpost som nedan.

Poströstsedel skickas till ordförande Cilla Wyke, Krukmakaregatan 5, 28153 Finja och vara framme senast 150930. Poströstsedeln ska vara undertecknad (inkl klartext) samt bevittnad av två personer.