nomineringar

 

Valberedningens förslag

Övriga nominerade

 

 

Ordförande

Cilla Wyke (omval)

Johanna S Ivarsson

 

Kassör

Melissa Jonsson (omval 2 år)

Anna Maria Gunnerhell

 

Sekreterare

Alexandra Nagy (omval)

 

 

Ledamöter (2st)

Johanna S Ivarsson

 

Linda Nilsson

 

Jessie Davidsson

Ella Dulcis

 

Suppleanter (4st)

Frida Lydén

Johanna S Ivarsson

Jessie Davidsson

 

Linda Nilsson

 

Amanda Fjordell

 

Ella Dulcis

 

Johnny Lans

 

Jenny Törngren

 

Denice Påhlsson

 

 

 

Maria Kjellman

Förslag till ny valberedning, förutsatt att personen inte blir invald i styrelsen:

Jane Strandberg (sammankallande), Maria Kjellman, Denice Påhlsson

 

Förslag till revisor: Peter Nermander (omval)