Nomineringar

Och här är nomineringarna (revisors- och valberedningsnomineringar kommer senare)

Detta är valberedningens förslag. Ytterligare kandidater finns inte.

 

Ordförande: Cecilia (Cilla) Wyke

 

Sekreterare: Melissa Jonsson

 

Kassör: Anna Maria Gunnerhell

 

Ledamöter: Emma Vallgren och Johanna Ivarsson

 

Suppleanter: Emilia Sjöqvist, Alexandra Nagy, Linnea Johansson, Maria Florentin

 

Valberedning: Theres Granath (sammankallande),Theres Linde, Varga Nyman

 

Revisor: Peter Nermander