Blanketter

BLANKETTER

 

På denna sida tillhandahåller SRS blanketter som är tillåtna att kopiera upp för eget bruk för användning inom SRS. De presenteras i sk PDF-format. För att använda blanketterna måste du ha AdobeReader installerad i din dator. Klicka här för information och för att hämta en gratis Acrobatläsare.

Se under rubrik SRS-SHOP för övriga blanketter som ej är upptagna här.

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL UTSTÄLLNING - ladda ner

Denna blankett används vid anmälan till SRS utställningar. När man anmäler till utställning ska man tänka på att man måste skriva en anmälningsblankett för varje klass ens råtta ska vara med i. En råtta, en klass = en blankett, en råtta, två klasser = två blanketter.

Läs mer om utställningar under rubrik utställningsbestämmelser.

TITELBLANKETT TILL UTSTÄLLNING- ladda ner

Om din råtta håller på att få en titel ska du anmäla den till utställning på denna blankett. Det går idag alltså inte att anmäla en råtta via nätanmälan med en titelblankett utan det måste ske med konventionell postgång.

Läs mer om utställningar under rubrik utställningsbestämmelser.

INRIKTNINGSBLANKETT FÖR SRS REGISTRERADE UPPFÖDARE - ladda ner

OBS! Denna blankett måste sändas in i samband med decemberrapporten för att Ni ska stå kvar som registrerad uppfödare inom SRS. Denna blankett ska även användas vid ändringar av inriktning under året. Om Ni ändrat Er inriktning måste Ni dessutom förklara hur den nya färgen, teckningen osv ser ut, och därtill vilka varianter som är lämpliga/olämpliga att para med. Blanketten ska skickas till uppfödarregistratorn.

PARNINGSAVTAL- ladda ner

Om du ska para din råtta kan det vara klokt att skriva ett parningsavtal med ägaren till han-/honråttan som din råtta ska paras med. Detta avtal innehåller det mesta man bör tänka på.

INTERNETBLANKETT FÖR SRS REGISTRERADE UPPFÖDARE- ladda ner

För att som SRS registrerad uppfödare få stå med i SRS uppfödarregister på föreningens hemsida krävs att Du/Ni skickar in denna blankett till sekreteraren.

INTERNETBLANKETT FÖR AKTIVA INOM SRS - ladda ner

Med anledning av PUL-lagen så måste vi ha godkänt av alla personer som vi lägger ut uppgifter på här på hemsidan. Om du är ny som aktiv inom föreningen och uppgifter om dig saknas på hemsidan så kan du skriva ut blanketten och skicka den till sekreteraren. Likaså om du tidigare har fyllt i en sådan blankett och nu vill göra ändringar.

ANMÄLNINGSBLANKETT VID MISSFÖRHÅLLANDEN HOS SRS REGISTRERAD UPPFÖDARE - ladda ner

Denna blankett används då man vill uppmärksamma SRS styrelse på missförhållanden hos en registrerad uppfödare. Anonyma anmälningar åtgärdas ej.