tävla med din råtta

Agility
såhär funkar det

agility

allmänt

 • Råttan ska vara frisk och fyllda 2 månader.

 • Anmälan sker med råttans namn, kön, ålder och förarens namn.

 • Föraren behöver inte äga råttan.

 • Alla former av våld eller omild behandling är diskvalificerande.

 • Banan rengöres och desinficeras efter varje ekipage.

gäller samtliga utställningsklasser

åldersgränser

Klass A – nybörjare
Moment 1: (maxtid 5 minuter) Hinderhoppning
Moment 2: (maxtid 2 minuter) Inkallning

För att få tävla i klass A måste ekipaget vara nybörjare. Van förare med “ny” råtta, eller van råtta med “ny” förare kan få deltaga i klass A efter provomgång; vid anmälan får ekipaget testa ett par hinder för att domaren ska kunna avgöra om ekipaget platsar i klassen.

Klass B – vana ekipage
Moment 1: (maxtid 3 minuter) Hinderhoppning
Moment 2: (maxtid 4 minuter) Trick

För att få tävla i klass B måste ekipaget vara uppflyttade från klass A, eller tidigare ha tävlat och placerat sig. Ekipage där ena parten är erfaren får välja om de vill tävla i klass B (däremot får de inte välja att tävla i klass A) annars väljer domaren genom provomgång.

Ett undantag finns: om det skulle visa sig att ekipaget inte klarar klass B får de tävla i klass A.

 • Bedömning sker med hänsyn till ålder på råtta och förare, kontakten dem emellan, råttans kön, tid, finess och på vilket sätt momenten utförs.

 • Tävling sker på okänd bana, dvs råttan får inte prova banan innan tävlingen.

 • Ekipaget tävlar en gång (omanmälan tas ej emot), och endast i en klass.

 • Föraren får ta i råttan, putta på den, klappa den, prata med den osv, men ej lyfta upp den och ej ta hjälp av annan förare eller råtta.

 • Tävlingen delas upp i två moment som bedöms var för sig. Vid behov får ett tredje moment tas in.

 • Ekipage som går runt hinderbanan, moment 1, felfritt ges Clearroundkort.

 • För att gå vidare till moment 2 krävs Clearroundkort och stilpoäng.

moment 1

Hinderhoppning:

I rätt ordning, på rätt sätt och åt rätt håll.

Trappa och stege:

Råttan ska sätta minst en tass på varje steg.

Rör:

Råttan ska gå igenom, in från ena hållet och ut genom det andra, i tävlingsriktningen.

Vid markeringar på hinderbanan ska råttan gå inom det markerade, på markeringen eller sätta minst en tass under markeringen. Mer utförlig instruktion på plats.

Banan varierar från gång till gång. Hindren används med tanke på svårighetsgrad i de olika klasserna. Ett klass A hinder används aldrig i klass B och vice versa.

I klass A, maxtid 5 minuter och hinderbana med minst 5 hinder. (dock max 8)

I klass B, maxtid 3 minuter och hinderbana med minst 6 hinder. (dock max 9)

Handikapp ges för hanar.

moment 2

Inkallning, klass A:

Råttan ska placeras på ena kortsidan av bordet, föraren placerar sig på andra kortsidan och ska därifrån kalla in/ ropa på råttan.

– Tillåtna hjälpmedel är ljud som att knacka i bordet, klappa med händer, pipleksak, skramla med matburken mm (maxtid 2 minuter).

Trick, klass B:

Råttan ska med hjälp av sin förare utföra ett trick. Föraren ska beskriva tricket innan det utförs. Rekvisita får användas (maxtid 4 minuter).

Moment 2 bedöms i system A, AB och B med kritik, plus(+) och minus(-)

A = utmärkt (kontakt)
AB = ganska bra (kontakt)
B = mindre bra (kontakt)

vinnare

Ekipage med stilpoäng i moment 1 och A i moment 2 vinner agilityn.

Certifikat kan delas ut i både klass A och klass B.

Minimikrav: Clearroundkort och stilpoäng till både förare och råtta i moment 1, samt A i moment 2.

titlar att erövra

SilverAgility (SA) – 4 clearround

GuldAgility (GA) – 6 clearround

GrandAgility (GrA) – 10 clearround

Agilitychampion (ACH):

2 certifikat, varav ett i klass B som senior för två olika domare.

Agilitygrandchampion (AGrCH):

3 certifikat varav två i klass B som senior utdelade av två olika domare.

Tio-i-topp:

Alla resultat bokförs och årets agility-råtta koras

(mer info ges genom SRS resultatansvarige).

kommande utställningar

SVENSKA RÅTTSÄLLSKAPET (SRS) BJUDER IN TILL HÖSTUTSTÄLLNING !

Lördagen den 24/11
Plats: Landskrona Folkets Hus
Tid: Incheckning av djur: kl. 08.30- 09.00. Funktionärer samlas kl. 08.00

Bedömningen startar kl. 09.30

Pet klass: Jesper Peterson
Agility: Daniel Thufvesson

Utställningsklasser Pet: 35:- /råtta. Om samma ägare/familjemedlem anmäler fler än fem råttor till standard blir avgiften 20:- /råtta från och med den sjätte råttan. 
Agility: 35:- /råtta. Om samma förare anmäler fler än fem råttor till agility blir avgiften 20:-/råtta från och med den sjätte råttan.
Skriv både ägare och förare på anmälningen.
För råttor som ej är registrerade i SRS läggs 10kr per råtta extra på avgiften.

Vill man köpa till en katalog så kostar det 10kr
Och det kommer endast att tryckas kataloger till de som betalat in i förväg, tillsammans med anmälningsavgiften. Nämn att du betalat för katalog när du mailar in din information.

Sista anmälningsdag: 15/11.
Anmälningar efter detta datum är ogiltiga.
Anmälan görs genom att maila information till:
Ron Karlsson, emi_ron@yahoo.fr

Sätt in avgiften på SRSs
Plusgiro : 490 34 84-6 eller
Swish : 123 580 70 37

Glöm inte att skriva « ”Ditt namn” – SRS utställning November 2018 » som meddelande med din betalning.

Information som krävs för varje råtta :
Klass:
Namn:
Kön:
Födelsedatum:
Reg. nr.:
Hårlag:
Färg/teckning:
Örontyp:
Far:
Mor:
Uppfödare/inköpsställe:
Ägare:
Telefon nr.:
Hur många cert. har råttan vunnit ?
Därav erhållna efter 5 månaders ålder ?
Hur många A-pris har råttan vunnit ?
Därav erhållna efter 5 månaders ålder ?

Fri Entre för besökande åskådare

Varmt Välkomna!