Svenska Råttsällskapet

Föreningen för alla råttintresserade.

IDEELL ORANGISATION

Svenska Råttsällskapet är en ideell förening som drivs enbart av engagerade och drivna råttintresserade människor.

STÄRKA RÅTTANS STATUS

Svenska Råttsällskapet kämpar för att stärka råttans status och livskvalitet i samhället.

KVALITETSSÄKRING

Att vara registrerad uppfödare inom Svenska Råttsällskapet ska vara en kvalitetsstämpel, något man kan vara stolt över.

Senaste nyheterna

Välkomna till Sydråttans Oktoberutställning!

Lördag 28 oktober i Hässleholm

Plats: Hässleholmsgården
Hovdalavägen 303
281 35 Hässleholm

Pet Class (inofficiell): Sandra Lindman

Agility A (inofficiell): Daniel Thufvesson

 

Tid: bedömningen startar kl 10.30
Obligatorisk friskkontroll av råttor kl 9-10 – kom i god tid!

Roliga extratävlingar under dagen
Enklare fika och lunch finns att köpa
Betalning endast med Swish

Anmälan
Sista anmälnings- och betalningsdag: 20 oktober
Anmälningar skickas till utställningsansvarig: Beatrice Joneken

Postanmälan: Beatrice Joneken, Visseltoftavägen 14, 282 68 Vittsjö

E-post-anmälan: bjoneken(a)gmail.com
OBS! Märk e-post med UTSTÄLLNINGSANMÄLAN.

Vid frågor, kontakta utställningsansvarig.

Anmälningsavgift: 40 kr per råtta och klass. Från och med 6:e råttan i samma klass är anmälningsavgiften 25 kr. Utställningen är inofficiell vilket gör att både medlemmar i SRS och SSV kan delta, dock måste samtliga råttor vara registrerade i SRS.

Anmälningsavgift betalas in på SRS pg 490 34 84-6
OBS! Viktigt att det framgår i betalning att det är anmälningsavgift samt namn på utställare. Skriv ”3dec-efternamn förnamn”.

Endast SRS-registrerade råttor får delta. (Alternativt ska råttan vara under registrering sista anmälningsdag – med detta menas att registreringsbevis ska ha inkommit till registratorn och vara registrerade, men att ägaren inte hunnit få tillbaka dem med post.) Den här utställningen är inofficiell och ägaren till råttan behöver vara medlem i SRS och/eller SSV, Sydsveriges smådjursvänner. 

På anmälan ska det tydligt framgå vilken/vilka klasser råttan ska delta i.

På anmälan behöver finnas:
– Råttans namn (det namn som står på registreringsbeviset).
– Råttans födelsedatum och registreringsnr.
– Råttans kön, färg, teckning, hårlag och örontyp.
– Råttans föräldrars namn, uppfödarens namn och ägarens namn.
– Vid Agilityanmälan ska det även stå förarens namn. Agilityföraren måste vara medlem i SRS eller SSV, precis som råttans ägare.

Åldersregler: råttor som ej fyllt 2 månader på utställningsdagen får ej delta. Högsta utställningsålder är 2 år och 2 månader. Hona som fått ungar, får ställas tidigast 2 månader efter ungarnas födelsedatum.

Övrig info

Den här gången delar vi utställningslokal med Sydsveriges Smådjursvänner (SSV). Det kommer finnas bord och stolar för utställare och vi hoppas på att alla får plats. För er som kommer med bil, ta gärna med en extra filt att sitta på (eller egen hopfällbar stol). Förutom råttor kommer följande djurslag vistas i lokalen: kaniner, marsvin, möss, hamstrar och gerbiler.

Försäljning av tillbehör/burinredning – jättekul om någon medlem vill göra detta! Föranmäls till utställningsansvarig senast 20 oktober. Kostnad: 100 kr/bord. Kommersiell försäljning får förekomma i mån av plats. Pris enligt överenskommelse.

Leverans och försäljning av levande djur är ej tillåten.

Varmt välkomna hälsar Sydråttan!

 

Svenska Råttsällskapet, föreningen för alla råttintresserade.

Bildades ursprungligen 1983 som en underavdelning till Svenska Hamsterföreningen (SHF), och blev självständig i början av 1985. Aktivitetskommittéer och kontaktpersoner finns i nästan hela landet.

Svenska Råttsällskapets syfte är att sprida information till allmänheten om tamråttan som sällskapsdjur, ge råd om skötsel, och verka som ett forum för samarbete mellan råttuppfödare.

Några saker vi gör

EVENEMANG

Svenska Råttsällskapet anordnar evenemang och utställningar runtom i Sverige där man får träffa råttor och umgås med liksinnade människor.

SPRIDER KUNSKAP

Svenska Råttsällskapet sprider kunskap såsom skötselråd, genetik och avel.

HUSRÅTTAN

En medlemstidning som skickas ut till sina medlemmar och sprider information om både föreningen och tamråttan i stort, men det är även en chans för medlemmar att få synas genom annonser eller inskickade texter.

REGISTRERING AV RÅTTOR

Som medlem kan du registrera dina råttor hos Svenska Råttsällskapet. Registrerade råttor kan delta i utställningar och tävlingar mot en liten kostnad. Se Medlemssidorna.

Vår styrelse

Ordförande: Beatrice Joneken
Sekreterare: Lovisa Gustafsson
Kassör: Annelie Persson