Svenska Råttsällskapet

Föreningen för alla råttintresserade.

IDEELL ORANGISATION

Svenska Råttsällskapet är en ideell förening som drivs enbart av engagerade och drivna råttintresserade människor.

STÄRKA RÅTTANS STATUS

Svenska Råttsällskapet kämpar för att stärka råttans status och livskvalitet i samhället.

KVALITETSSÄKRING

Att vara registrerad uppfödare inom Svenska Råttsällskapet ska vara en kvalitetsstämpel, något man kan vara stolt över.

Senaste nyheterna

Vinterutställning i Rimbo 18 december

Decemberutställning i Hässleholm 3 december (se nedan)

Roslagsråttans Vinterutställning med dubbla Standardklasser!

Söndag 18/12- 22 i Rimbo

Plats: Pulchra Canis Hunddagis i Rimbo, Rimbo Skolväg 15, 762 31 Rimbo

Pet Class: Mia Florentin
Standard Class 1: Astrid Hathorn Buhre
Standard Class 2: Gail Adam
OBS! Ingen Agility denna gång.

Reservation för ev domarändring vid förkylningssymtom. Alla utställare som berörs av en ev domarändring kommer att meddelas om så sker.

Bedömningen startar ca kl 11.00
Obligatorisk Friskkontroll av råttor 08.30-10.30

Sista anmälnings och betalningsdag: 5/12-22
Anmälningar skickas till utställningsansvarig: Johanna Scott Ivarsson
Postanmälan: Johanna Scott Ivarsson, Banvägen 8, 763 43 Hallstavik
Email anmälan: kulla_gulla@yahoo.com  OBS! Märk email med UTSTÄLLNINGSANMÄLAN.
Vid frågor, kontakta utställningsansvarig.

Anmälningsavgift: 40kr per råtta och klass. Från och med 6e råttan i samma klass är anmälningsavgiften 25kr. Anmälningsavgift betalas in på SRS pg 490 34 84-6  OBS! Viktigt att det framgår i betalning att det är anmälningsavgift samt namn på utställare.

Endast SRS-registrerade råttor får delta. (Alternativt ska råttan vara under registrering sista anmälningsdag – med detta menas att registreringsbevis ska ha inkommit till registratorn och vara registrerade, men att ägaren inte hunnit få tillbaka dem med post.)

På anmälan ska det tydligt framgå vilken/vilka klasser råttan ska delta i.

På anmälan behöver finnas:

*Råttans namn (det namn som står på registreringsbeviset).
* Råttans födelsedatum och Registreringsnr.
*Råttans kön, färg och ev teckning, hårlag och örontyp.
*Råttans föräldrars namn, uppfödarens namn och ägarens namn.

Observera att utställningslokalen är ett hunddagis. Utställare kommer att få slå sig ner i egna (öppna) hundbås med sina råttburar, antingen en och en eller i självvalda mindre sällskap om man så vill. Det finns begränsat antal stolar på plats, så ta gärna med en varm filt att sitta på (eller egen hopfällbar stol om man har en sådan man kan ta med). Det kommer inte att finnas bord för utställares råttburar, så se till att burarna har ordentligt med strö i botten och att ni tar med en filt att lägga på golvet under burarna.

Varmt välkomna hälsar Roslagsråttan!

Välkomna till Sydråttans Decemberutställning!

Lördag 3 december i Hässleholm

Plats: Hässleholmsgården
Hovdalavägen 303
281 35 Hässleholm

Pet Class: Sandra Lindman

Agility A & B: Daniel Thufvesson

Tid: bedömningen startar kl 10
Obligatorisk friskkontroll av råttor 08.30-9.30

Roliga extratävlingar under dagen
Enklare fika och lunch finns att köpa
Betalning endast med Swish

Anmälan
Sista anmälnings- och betalningsdag: 28 november
Anmälningar skickas till utställningsansvarig: Beatrice Joneken

Postanmälan: Beatrice Joneken, Visseltoftavägen 14, 282 68 Vittsjö

E-post-anmälan: bjoneken(at)gmail.com
OBS! Märk e-post med UTSTÄLLNINGSANMÄLAN.

Vid frågor, kontakta utställningsansvarig.

Anmälningsavgift: 40 kr per råtta och klass. Från och med 6:e råttan i samma klass är anmälningsavgiften 25 kr.

Anmälningsavgift betalas in på SRS pg 490 34 84-6
OBS! Viktigt att det framgår i betalning att det är anmälningsavgift samt namn på utställare. Skriv ”3dec-efternamn förnamn”.

Endast SRS-registrerade råttor får delta. (Alternativt ska råttan vara under registrering sista anmälningsdag – med detta menas att registreringsbevis ska ha inkommit till registratorn och vara registrerade, men att ägaren inte hunnit få tillbaka dem med post.)

På anmälan ska det tydligt framgå vilken/vilka klasser råttan ska delta i.

På anmälan behöver finnas:
– Råttans namn (det namn som står på registreringsbeviset).
– Råttans födelsedatum och registreringsnr.
– Råttans kön, färg, teckning, hårlag och örontyp.
– Råttans föräldrars namn, uppfödarens namn och ägarens namn.
– Vid Agilityanmälan ska det även stå förarens namn. Agilityföraren måste vara medlem i SRS, precis som råttans ägare.

Åldersregler: råttor som ej fyllt 2 månader på utställningsdagen får ej delta. Högsta utställningsålder är 2 år och 2 månader. Hona som fått ungar, får ställas tidigast 2 månader efter ungarnas födelsedatum.

Övrig info

Den här gången delar vi utställningslokal med Svenska Hamsterföreningen (SHF). Det kommer finnas bord och stolar för utställare och vi hoppas på att alla får plats. För er som kommer med bil, ta gärna med en extra filt att sitta på (eller egen hopfällbar stol).

Försäljning av tillbehör/burinredning – jättekul om någon medlem vill göra detta! Föranmäls till utställningsansvarig senast 28 november. Kostnad: 100 kr/bord. Kommersiell försäljning får förekomma i mån av plats. Pris enligt överenskommelse.

Leverans och försäljning av råttungar måste föranmälas till utställningssansvarig senast 28 november. Ungarna måste vara registrerade senast 2 veckor innan utställningen. De kommer gå igenom friskkontrollen liksom övriga råttor, de kommer även kontrollvägas (minsta vikt 90 g, minsta ålder 5 veckor på utställningsdagen). För icke-registrerade uppfödare tillkommer en engångsavgift på 50 kr vid leverans/försäljning, som betalas på plats.

Varmt välkomna hälsar Sydråttan!

Om Svenska Råttsällskapet

Svenska Råttsällskapet, föreningen för alla råttintresserade.

Bildades ursprungligen 1983 som en underavdelning till Svenska Hamsterföreningen (SHF), och blev självständig i början av 1985. Aktivitetskommittéer och kontaktpersoner finns i nästan hela landet.

Svenska Råttsällskapets syfte är att sprida information till allmänheten om tamråttan som sällskapsdjur, ge råd om skötsel, och verka som ett forum för samarbete mellan råttuppfödare.

Några saker vi gör

EVENEMANG

Svenska Råttsällskapet anordnar evenemang och utställningar runtom i Sverige där man får träffa råttor och umgås med liksinnade människor.

SPRIDER KUNSKAP

Svenska Råttsällskapet sprider kunskap såsom skötselråd, genetik och avel.

HUSRÅTTAN

En medlemstidning som skickas ut till sina medlemmar och sprider information om både föreningen och tamråttan i stort, men det är även en chans för medlemmar att få synas genom annonser eller inskickade texter.

REGISTRERING AV RÅTTOR

Som medlem kan du registrera dina råttor hos Svenska Råttsällskapet. Registrerade råttor kan delta i utställningar och tävlingar mot en liten kostnad. Se Medlemssidorna.

Vår styrelse

Ordförande: Beatrice Joneken
Sekreterare: Maria Florentin
Kassör: Anna Maria Gunnerhell