Svenska Råttsällskapet

Föreningen för alla råttintresserade.

IDEELL ORANGISATION

Svenska Råttsällskapet är en ideell förening som drivs enbart av engagerade och drivna råttintresserade människor.

STÄRKA RÅTTANS STATUS

Svenska Råttsällskapet kämpar för att stärka råttans status och livskvalitet i samhället.

KVALITETSSÄKRING

Att vara registrerad uppfödare inom Svenska Råttsällskapet ska vara en kvalitetsstämpel, något man kan vara stolt över.

Senaste nyheterna

Om Svenska Råttsällskapet

Svenska Råttsällskapet, föreningen för alla råttintresserade.

 Bildades ursprungligen 1983 som en underavdelning till Svenska Hamsterföreningen (SHF), och blev självständig i början av 1985. Aktivitetskommittéer och kontaktpersoner finns i nästan hela landet.

Svenska Råttsällskapets syfte är att sprida information till allmänheten om tamråttan som sällskapsdjur, ge råd om skötsel, och verka som ett forum för samarbete mellan råttuppfödare.

Några saker vi gör

EVENEMANG

Svenska Råttsällskapet anordnar evenemang och utställningar runtom i Sverige där man får träffa råttor och umgås med liksinnade människor.

SPRIDER KUNSKAP

Svenska Råttsällskapet sprider kunskap såsom skötselråd, genetik och avel. 

HUSRÅTTAN

En medlemstidning som skickas ut till sina medlemmar och sprider information om både föreningen och tamråttan i stort, men det är även en chans för medlemmar att få synas genom annonser eller inskickade texter.

REGISTRERING AV RÅTTOR

Som medlem kan du registrera dina råttor hos Svenska Råttsällskapet. Registrerade råttor kan delta i utställningar och tävlingar mot en liten kostnad. Se Medlemssidorna.

Vår styrelse

Ron Karlsson

OrdförandeKassör


Beatrice Joneken

Sekreterare