Hem

Om SRS

Svenska Råttsällskapet, föreningen för alla råttintresserade, bildades ursprungligen 1983 som en underavdelning till Svenska Hamsterföreningen (SHF), och blev självständig i början av 1985. Aktivitetskommittéer och kontaktpersoner finns i nästan hela landet.

 

Svenska Råttsällskapets syfte är att sprida information till allmänheten om tamråttan som sällskapsdjur, ge råd om skötsel, och verka som ett forum för samarbete mellan råttuppfödare.

Medlemskap

 

Varför ska du vara medlem i Svenska Råttsällskapet?

SRS har de senaste åren fört en tynande tillvaro vilket är väldigt synd. Vi i nuvarande styrelse har allihop målsättningen att åter göra föreningen levande och aktiv för våra medlemmar. Vi vill gärna att du hjälper till!

SRS är Sveriges rikstäckande råttförening. Vi registrerar råttor i vår stambok och registrerar även uppfödare enligt noggranna krav och kontroller.

Detta innebär att du kan få information och stamtavla på din registrerade råtta, och att det finns en bra kvalitet på registrerade uppfödare.

Vårt syfte är att sprida information om tamråttan som världens bästa husdjur, hjälpa råttägare med råd om skötsel, vård, avel och utställningar och arbeta för en god råttavel. Vi arrangerar tre årliga riksutställningar och gärna även andra, lokala utställningar.

Lokalt ska vi jobba med information och aktiviteter som träffar, föreläsningar och annat som medlemmarna är intresserade av. Vi ska vara en öppen, välkomnande och aktiv förening!

Hör av dig med idéer, önskemål och förslag till sekreterare@svenskarattsallskapet.se

Välkommen som medlem!

Styrelsen

 

 

Mer om att bli medlem Klicka här.

Senast uppdaterad 06/10/2016 20:55:49 Vid frågor kan du alltid maila webmaster@svenskarattsallskapet.se. Tänk på att all text samt alla bilder på sidan har copyright och det är inte tillåtet att låna dom utan tillstånd. ©1995 - 2017 Svenska Råttsällskapet. Illustrationer av Melissa Jonsson