Detta smittar inte råttor men är mycket viktigt att tänka på för smittspridningsrisk. OBS. Bilden har ingenting med viruset att göra. 

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE PAPOVA

20180405 Konstaterade Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) papova hos en guldhamster med misstänkt vårta som Sydsveriges Smådjursvänner (SSV) låtit skicka in.

Guldhamstern, född i september 2017, har fötts upp av en SSV-medlem men såldes 20171130 till en familj utanför föreningen. Guldhamstern har inte deltagit på utställningar eller aktiviteter i föreningen. I november arrangerade SSV en stor utställning i Hörby där många guldhamsterägare men även allmänhet samlades. Samtliga utställare har informerats om att det kan ha funnits smittade djur alternativt människor som kan ha burit med sig smittan in i lokalen och har ombetts att vidtaga försiktighetsåtgärder samt att granska sina djur.

Tack vare observanta medlemmar har SSVs styrelse fått kännedom om ett par misstänkta fall hos olika ägare med koppling till utställningen i november. Styrelsen understryker att dessa fall dock inte behöver vara papovafall, men på grund av sambandet finns det anledning att hantera fallen som om så vore fallet.

Styrelsen har med anledning av läget beslutat följande:

Totalt utställnings- och aktivitetsstopp för guldhamstrar införs fr.o.m. 20180407. Stoppet gäller tills vidare. Beslut om förlängt stopp tas på styrelsemöte i juni.

SSV informerar övriga hamsterföreningar i Sverige.

Råd och rekommendationer för SSVs medlemmar ska publiceras på SSVs hemsida samt i medlemstidningen.

SSV ska sträva efter att informera allmänheten på olika sätt.

SSV har avsatt medel för ytterligare en obduktion av guldhamster med misstänkta symtom.

Regler och rekommendationer till medlemmarna:

Medlem som haft direktkontakt med konstaterat smittat djur, eller som har djur med misstänkta symtom, ska försätta sig i karantän tills vidare. Det innebär att medlem inte bör sälja, köpa in, transportera eller för annans räkning förvara guldhamstrar. För samtliga medlemmar rekommenderar styrelsen att försiktighetsåtgärder vidtages. Det innebär att guldhamsterägande medlemmar för en tid framöver inte bör besöka varandra eller sälja djur till varandra eller till familjer som redan har guldhamster. För uppfödare rekommenderas en karantän på 8 månader vid inköp av avelsdjur oavsett varifrån djuret kommer. Samtliga medlemmar bör informera guldhamsterägare i sin omgivning om sjukdomen samt verka för att sprida information om hur smittriskerna kan minskas.

Vad är papova?

Papova, Hamster polyomavirus (HaPV), är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar guldhamstrar. Inkubationstiden kan vara uppemot 8 månader och djuret kan bära med sig och sprida smittan utan att själv visa symtom. Smittan sprids genom mikroskopiska droppar av urin och nysningar från smittade djur och viruset kan leva förhållandevis länge utanför värddjuret. Det innebär att en människa eller andra djur kan bära smittan med sig via kläder och hår/päls om man kommit i kontakt med smittade djur. Yttre vårtor, särskilt i ansiktet, och/eller inre tumörer (lymfom) är symtom på papova. För att säkerställa diagnos måste djuret avlivas och skickas in till SVA.

TEXT FÖR UPPFÖDARE (att dela ut till köpare mm):

Viktig information om papova

20180405 Konstaterade Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) papova hos en guldhamster med misstänkt vårta som Sydsveriges Smådjursvänner (SSV) låtit skicka in.

Papova, Hamster polyomavirus (HaPV), är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar guldhamstrar. Inkubationstiden kan vara uppemot 8 månader och djuret kan bära med sig och sprida smittan utan att själv visa symtom. Smittan sprids genom mikroskopiska droppar av urin och nysningar från smittade djur och viruset kan leva förhållandevis länge utanför värddjuret. Det innebär att en människa eller andra djur kan bära smittan med sig via kläder och hår/päls om man kommit i kontakt med smittade djur. Smittan kan finnas kvar i miljöer under mycket lång tid. Därför ska man aldrig köpa begagnade burar eller tillbehör till sin guldhamster. Man bör heller inte besöka djuraffärer som säljer djur eller personer som har guldhamster från osäkra källor.

Vid den dagliga friskkontrollen av din hamster bör du särskilt noga gå igenom hud och päls. Om din hamster har fått en vårta, särskilt i ansiktet, så kan det vara ett tecken på papova. Men papova kan även enbart visa sig genom inre tumörer, lymfom. Du ska kontakta din uppfödare om du upptäcker något misstänkt.

/SSV styrelse

http://www.smadjursvanner.com/